Прекогранична сарадња

 

Почетком септембра 2015. године, захваљујући господину Драгану Ћукаловићу, приватном предузетнику из Власотинца, руководство школе је успставило контакт са колегама из ОШ „Свети Иван Рилски“ из Перника у Бугарској. Само након пар дана уследила је прва посета колега из Перника. Том приликом договорен је начин и редослед корака у реализацији пројекта Прекогранична сарадња између општине Власотинце и општине Перник и између школа „Синиша Јанић“ и „Свети Иван Рилски“.

Убрзо затим уследила је одлука Скупштине општине о давању сагласности за овај вид сарадње као и за суфинансирање пројекта изградње фискултурне сале у нашој школи. Деветог октобра председник општине Власотинце, Зоран Тодоровић, потписао је са господином Бојком Свиленовим, директором ОШ „Свети Иван Рилски“ (опуномоћени представник општине Перник), Споразум о прекограничној сарадњи општина Власотинце и Перник и наведених школа.

Директор наше школе, Горан Митић, преузео је обавезу прикупљања свих могућих сагласности за учешће у пројекту, превођења документације, окончања грађевинског дела пројекта, елабората о енергетској ефикасности, добијања грађевинске дозволе… Тај посао захтевао је перманентно усаглашавање са партнерима из Бугарске што је, уз сталну електронску комуникцију, подразумевало и низ посета наших представника Бугарској и њихових нама. Централну улогу у координисању активности са обе стране имала је госпођа Галина Иванова, која је вишегодишњим искуством на изради оваквих пројеката усмеравала и кориговала приложену документацију до коначне верзије. Сарадња је све време била отворена и добронамерна.

Последњи корак учињен је једанаестог јануара 2016. године у Софији када је коначно прихваћена сва документација од стране обеју школа и предата надлежном органу уз одговарајући апликациони формулар.

Руководство школе захваљује се свима који су на било који начин учествовали у реализацији овог обимног посла и искрено се нада да ће заједники напори дати очекивани резултат.

ОШ "Синиша Јанић" © 2015 bdizajn