О школи

oskolislika1

 

Основна школа “Синиша Јанић” у Власотинцу је самостална образовно васпитна установа, са традицијом у образовању која се протеже кроз три последња века.

Основана је 1866.г. и од онда јој припада истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије.  Дуго времена била једина образовна установа у вароши па је самим тим у правом смислу речи била стециште младих, који су у њој стицали знање, а из ње одлазили ширећи просвету, културу, нова схватањa и нове погледе.

Данас, матичну школу  у Власотинцу  од првог разреда похађају ученици из самог града и приградског насеља Манастиришта. Поред матичне , школа има и четири издвојена одељења у сеоским месним заједницама у Орашју, Ладовици, Јастрепцу и Дадинцу, у којима наставу похађају ученици од првог до четвртог разреда. Од  петог до осмог разреда и ови ученици наставу похађају у матичној школи.

oskolislika2

Садашња зграда централне школе у Власотинцу саграђена је 1927.г., потом је неколико пута дограђивана. Пре почетка школске 2003/04. године урађена је реконструкција мокрих чворова а исти су током распуста школске 2011/12. додатно преуређени и прилагођени потребама деце са сметњама  у развоју. Пре почетка школске 2007/08. године урађена јe реконструкција котларнице (уграђени су нови котлови). Током лета, школске 2008/09. године  уређен је видео надзор у просторијама и дворишту  школе са циљем повећања безбедности ученика који је 2013. године проширен и њиме су покривене све четири стране око школског дворишта.

oskolislika4

Школске 2009/10. купљен је нови намештај за 14 чионица а наредне године замењено је осветљење у свим учионицама и канцеларијама и инсталирано је ново противпанично осветљење у ходницима. Од 2010. године школа има дигиталну учионицу са 25 рачунара.

oskolislika3

Предходних година набављен је намештај за још три учионице, три интерактивне табле, три видео бима и у свим учионицама у матичној  школи и у издвојеним одељењима замењене су зелене табле белим.

oskolislika5

Предходне  године (2012.)  уграђено је ново озвучење и два велика монитора у ходницима школе којима се прослеђују информације до запошљених, ученика и родитеља. Преко монитора је омогућено и праћење целокупног видео надзора у школи што знатно олакшава посао дежурним наставницима.На овај начин постали смо прва школа која користи интервизију као медиј у међусобној комуникацији.

 

Лист ОШ “СИНИША ЈАНИЋ” ВЛАСОТИНЦЕ

 

oskolihimnaskole

ОШ "Синиша Јанић" © 2015 bdizajn