Стручно усавршавање

Након извршеног спољашњег вредновања квалитета рада школе (школа је добила
највишу оцену), у ОШ „Синиша Јанић“ урађен је План унапређења квалитета рада школе.
Планом је, између осталог, предвиђено додатно стручно усавршавање запослених у
оквиру кључних области „Настава и учење“ и „Подршка ученицима“. У ту сврху управа
школе организовала је реализацију дводневног семинара „Интерактивним учењем
до функционалног знања“, каталошки број 372, за све запослене.
Семинар је реализован у просторијама школе 21. и 22. фебруара 2015. године.
Семинару је присуствовло укупно 58 запослених (30 у првој групи и 28 у другој). На овај
начин сви запослени добиће по 12 сати неопходног стручног усавршавања што ће
надамо се имати значајан ефекат на подизање њихових стручних компетенција у
свакодневном раду са ученицима. Свако од запослених имаће прилику да до краја
године припреми и реализује по један час у складу са оним што је научено на семинару.
strusavrsavanje2015slika1
strusavrsavanje2015slika2
strusavrsavanje2015slika3
izvodpravilnik
ОШ "Синиша Јанић" © 2015 bdizajn