Запослени

zaposleni1cb

Ненаставно особље                                                                                                 Наставно особље
У ОШ „Синиша Јанић“ у Власотинцу запослено је укупно 83 радника (са пуним и непуним
радним временом. Сва радна места су стручно заступљена.
zaposlenirukovodstvo
zaposlenstrucnisaradnici
zaposleninastosobljerazrednanastava
zaposleninastosobljepredmetnanastava1
zaposlenadminsradnici
zaposlenpomocnoosoblje
ОШ "Синиша Јанић" © 2015 bdizajn