Јавне набавке

Преузмите податке (.pdf)

  • Јавна набавка мале вредности – НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

1. Конурсна документација

2. Позив за подношење понуда

  • Јавна набавка мале вредности услуге превоза

1. Конурсна документација

2. Позив за подношење понуда

3. Измена и допуна конкурсне документације

  • Jавна набавке мале вредностиелектричне енергије за школску 2016.годину

1. Конкурсна документација

2. Позив за подношење понуда

3. Измена и допуна конкурсне документације

  • Услуга извођења ђачких екскурзија и једнодневних излета у школској 2015/16. години
  • Набавка уља за ложење у школској 2015/16. години
  • Услуга извођења ђачких екскурзија и једнодневних излета у школској 2014/15. години
  • Набавка уља за ложење у школској 2014/15. години
  • Превоз ученика и запослених у школској 2014/15. години
ОШ "Синиша Јанић" © 2015 bdizajn